اخبار برگزیده

انتقال تجربه بین کشورهای عضو سازمان اکو برای پیشگیری از اعتیاد به ویژه در مراکز دانشگاهی | ۵۰ درصد جرایم با اعتیاد مرتبط است

انتقال تجربه بین کشورهای عضو سازمان اکو برای پیشگیری از اعتیاد به ویژه در مراکز دانشگاهی | ۵۰ درصد جرایم با اعتیاد مرتبط است

سومین دورۀ آموزشی آنلاین تربیت کادر متخصص پیشگیری اولیه از اعتیاد با همکاری سازمان همکاری اقتصادی اکو (ECO)، ستاد مبارزه با مواد مخدر و مرکز مشاوره دانشگاه تهران در دانشگاه تهران برگزار شد.

روز زبان‌های آسیای شرقی در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

روز زبان‌های آسیای شرقی در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالی زبان‌ها و ادبیات خارجی در کشور، تلاش می‌کند در کنار آموزش و پژوهش، با برگزاری آزمون‌های معتبر و همکاری با مراکز علمی و ...