اخبار برگزیده

استاد دانشگاه تهران برنده مدال پوشکین شد

استاد دانشگاه تهران برنده مدال پوشکین شد

مدال پوشکین یک نشان دولتی فدراسیون روسیه است که بر اساس رزومه و بررسی فعالیت‌های علمی و پژوهشی کاندیداهای برجسته از سراسر جهان، به فرمان شخص اول دولت فدراسیون روسیه (رئیس‌جمهور) به شهروندان روسی و ...