شرکت دانشجویان بین المللی در فعالیت های فرهنگی

درصورتی که دانشجوی بین المللی (غیر ایرانی) دانشگاه تهران هستید، و تمایل به شرکت در فعالیت های فرهنگی دانشگاه دارید، لطفا به سئوالات این لینک  پاسخ دهید.

با تشکر