اخبار برگزیده - آرشیو

برگزاری اولین نمایشگاه برنامه متخصصان خارج از کشور با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

برگزاری اولین نمایشگاه برنامه متخصصان خارج از کشور با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

اولین نمایشگاه برنامه متخصصان خارج از کشور به منظور ارائه دستاوردها و محصولات آنها با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌گردد. در این برنامه ...