برنامه همکاری های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های کاربردی ICARD

 

در این برنامه، دانشگاه‌ها و مراکز علمی - پژوهشی داخل کشور با همکاری پژوهشگران بین‌المللی و ایرانی مقیم خارج از کشور طرح‌های مشترک را تعریف و اجرا می‌کنند.


اهداف این برنامه:

  • ارتقا کیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی به خصوص پروژه‌های دکتری
  • تشکیل شبکه مجازی با استادان و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور
  • ارتقا جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم و فناوری بین‌المللی
  • گسترش روابط بین‌المللی علم و فناوری در قالب همکاری افراد حقیقی
  • دستیابی به اهداف علمی - فناوری خاص