اخبار برگزیده - آرشیو

پیشرفت جایگاه دانشگاه تهران در ویرایش ۲۰۲۱ نظام رتبه‌بندی «راوند»

پیشرفت جایگاه دانشگاه تهران در ویرایش ۲۰۲۱ نظام رتبه‌بندی «راوند»

بر پایۀ گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار» در سال ۲۰۲۱ میلادی، دانشگاه تهران در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر نظام رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند» جای گرفته و رتبۀ ۲۲۶ جهانی را به دست آورده است. در ویرایش پیشین این ...