اخبار برگزیده - آرشیو

وبینار آموزش عالی در ایران

وبینار آموزش عالی در ایران

وبینار آموزش عالی در ایران توسط اتحادیه دانشگاه های تفتاش (دانشگاه های تهران، فردوسی مشهد،‌تبریز، اصفهان و شیراز) در تاریخ چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد.