جشنواره بین‌الملل

معرفی

جشنواره بین‌الملل، یکی از رویدادهای بزرگ علمی- فرهنگی است که به صورت سالانه در دانشگاه تهران برگزار می‌شود. هدف اصلی این جشنواره، تشویق بین‌المللی سازی و بهبود جایگاه دانشگاه تهران در رتبه بندی‌های بین‌المللی از طریق اعطای جوایز می‌باشد. به طور کلی ساختار این جشنواره دارای دو بخش علمی و فرهنگی است. در بخش علمی، از برگزیدگان و فعالان حوزه بین الملل در زمینه‌های مختلفی مانند:

  • تالیفات (مقاله و کتاب)، ثبت اختراعات و کسب جوایز بین‌المللی،
  • فرصت‌های مطالعاتی و مأموریت‌های پژوهشی موفق،
  • تجلیل از مشاوران و کارشناسان بین‌الملل فعال، دانشجویان خارجی و..

تجلیل به عمل می‌آید.

هدف از برگزاری بخش فرهنگی نیز افزایش روحیه دانشجویان خارجی، آشنایی با آداب و سنن آنها و برگزاری مراسم مختلف هنری جهت افزایش شادابی و نشاط در محیط بین‌المللی دانشگاه می‌باشد.