عضویت در اتحادیه‌ها و مجامع بین‌المللی

در راستای گسترش همکاری‌های علمی- بین‌المللی، دانشگاه تهران به صورت فعال در برخی از مجامع و اتحادیه‌های بین المللی عضویت دارد که از جمله می‌توان به اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه بین المللی دانشگاه‌ها اشاره کرد.