برنامه‌های گذشته

 

برنامه‌های ویژه اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارشناسان در پروژه اراسموس پلاس که ثبت‌نام آنها در حال حاضر بسته است.

 

دانشگاه لوند سوئد  (بسته شده است.) 

کشور/ شهر:   لوند/ سوئد

وب سایت: https://www.lunduniversity.lu.se/

 

 • بازه اجرایی برنامه: جون الی جولای 2022
 • تعداد تبادل: 3 عضو هیئت علمی
 • طول مدت دوره:  5 روز
 • برنامه:  تدریس در رشته‌های

Physical Sciences, Physical Geography and Ecosystem Science, Architeccture and Construction

 • مدارک مورد نیاز:
 1. عضو هیئت علمی واجد شرایط طبق ضوابط دانشگاه برای اعزام
 2. مصوبه شورای بین‌الملل دانشکدگان/ دانشکده 
 3. مصوبه شورای بین‌الملل دانشگاه
 4. مصوبه کمیته نظارت بر سفرهای خارجی
 5. رزومه انگلیسی
 6. نامه انگیزشی انگلیسی
 7. ارائه طرح درس (پروپوزال)  مطابق با رشته‌های مذکور
 8. مدرک زبان انگلیسی
 9. کپی پاسپورت

 

 

 • زمان ارسال مدارک تا تاریخ:  24 اردیبهشت 1401: به مدارک ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • کلیه مدارک، به نامه مشاور بین‌الملل واحد به مدیرکل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین الملل پیوست گردد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر با پست الکترونیکی int.mobility@ut.c.ir تماس حاصل فرمایید.

 

مدرسه مطالعات علوم اجتماعی فرانسه (EHESS) (بسته شده است.)  

کشور/ شهر:   پاریس/ فرانسه

وب سایت: https://www.ehess.fr/fr

 

 • بازه اجرایی برنامه: اکتبر 2022 الی جون 2023
 • تعداد تبادل: 2 عضو هیئت علمی
 • طول مدت دوره: دو هفته
 • برنامه: چهار ساعت تدریس در هر هفته در  رشته‌های Social Sciences and Humanities 
 • میزان حمایت اراسموس: 2350 برای حداکثر 15 روز

 

 • مدارک مورد نیاز:
 1. عضو هیئت علمی واجد شرایط طبق ضوابط دانشگاه برای اعزام
 2. مصوبه شورای بین‌الملل دانشکدگان/ دانشکده 
 3. مصوبه شورای بین‌الملل دانشگاه
 4. مصوبه کمیته نظارت بر سفرهای خارجی
 5. دعوتنامه از یکی از اساتید EHESS
 6. رزومه انگلیسی یا فرانسه
 7. نامه انگیزشی انگلیسی یا فرانسه
 8. ارائه طرح درس (پروپوزال)  مطابق با رشته‌های Social Sciences and Humanities
 9. مدرک زبان فرانسه یا انگلیسی
 10. کپی پاسپورت

 

 

 • زمان ارسال مدارک تا تاریخ:  10 اردیبهشت 1401: به مدارک ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • کلیه مدارک، به نامه مشاور بین‌الملل واحد به مدیرکل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین الملل پیوست گردد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر با پست الکترونیکی int.mobility@ut.c.ir تماس حاصل فرمایید.

 

نام دانشگاه: University of Warsaw (بسته شده است.)

کشور/ شهر:  لهستان/ ورشو

نکات قابل توجه:

 • بازه اجرایی برنامه:  2022
 • زمان ارسال مدارک تا تاریخ:  23 فروردین 1401
 • زمان اعلام نتایج: -

 

اساتید (Staff for Teaching):

 • طول مدت دوره: 5 روز (بعلاوه دو روز سفر رفت و برگشت)
 • مدارک مورد نیاز:
  • مصوبه شورای فرعی بین‌الملل پردیس/ دانشکده به اداره‌کل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین‌الملل
  • تکمیل فرم قرارداد
  • رزومه
  • پروپوزال
  • بیمه‌نامه مسافرتی 
  • کپی پاسپورت
  • دریافت دعوتنامه از اعضای هیئت علمی دانشگاه مرتبط با تخصص به آدرس: 

/https://en.uw.edu.pl/about-university/faculties

 • میزان حمایت اراسموس در برنامه فوق:

Individual support: 140 € per day = 980 for 7 days

€ Travel expenses: 530

 

نام دانشگاه: University of Warsaw (بسته شده است.)

کشور/ شهر:  لهستان/ ورشو

نکات قابل توجه:

 • بازه اجرایی برنامه:  2022
 • زمان ارسال مدارک تا تاریخ:  23 فروردین 1401
 • زمان اعلام نتایج: -

 

کارشناس ( Staff for Training):

 • طول مدت دوره: 5 روز (بعلاوه دو روز سفر رفت و برگشت)
 • مدارک مورد نیاز:
  • معرفی‌نامه واحد محل خدمت

  • تاییدیه اداره‌کل منابع انسانی

  • تکمیل فرم قرارداد
  • رزومه
  • ارائه مدرک زبانی معتبر (ایلتس، تافل)
  • ارائه هدف از تبادل
  • بیمه‌نامه مسافرتی 
  • کپی پاسپورت
  • دریافت اطلاعت و برنامه های تبادل به آدرس: 

http://en.bwz.uw.edu.pl/

 • میزان حمایت اراسموس در برنامه فوق:

Individual support: 140 € per day = 980 for 7 days

€ Travel expenses: 530

 

 

نام دانشگاه: Universidad de León (بسته شده است.)

کشور/ شهر:   اسپانیا/ لئون

نکات قابل توجه:

 • بازه اجرایی برنامه:  2022-2021
 • زمان ارسال مدارک تا تاریخ:  5 اسفند 1400
 • زمان اعلام نتایج:  فروردین 1401

 

اساتید (Staff for Teaching):

 • طول مدت دوره: 5 روز (بعلاوه دو روز سفر رفت و برگشت)
 • میزان حمایت اراسموس در برنامه فوق:

Individual support: 160 € per day

€ Travel expenses: 820

 

نام دانشگاه: Aristotle University of Thessaloniki (بسته شده است.)

کشور/ شهر:   یونان/ تسالونیکی

نکات قابل توجه:

 • بازه اجرایی برنامه:  1 فوریه 2022 تا 30 جون 2022
 • زمان ارسال مدارک تا تاریخ:  10 آبان 1400 (برابر با 4 نوامبر 2021)
 • زمان اعلام نتایج:  4 آذر 1400 (برابر با 25 نوامبر 1400)

 

اساتید (Staff for Teaching):

 • مصوبه شورای فرعی بین‌الملل پردیس/ دانشکده به اداره‌کل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین‌الملل
 • تکمیل فرم قرارداد
 • رزومه
 • پروپوزال
 • مدرک زبان انگلیسی B2 (IELTS 6, TOEFL 72)
 • بیمه‌نامه مسافرتی
 • کپی پاسپورت

 

 • میزان حمایت اراسموس در برنامه فوق:

 

From

To

Level

Number of grants

Duration of Stay

Grant amount

Subsistence

Travel

Total grant

Iran

Greece

S. Teaching

5

7 days per participant

160€ per day

360€

1480€

S. Training

5

7 days per participant

160€ per day

360€

1480€

 

ویژه دانشجویان: (بسته شده است.)

1- دانشگاه مدیریت وارنا بلغارستان- Varna University of Management (VUM)

فرم اطلاع‌رسانی 

Guide for Master-Varna University of Management (VUM)

نحوه پرکردن فرم قرارداد- Learning-agreement_studies_guide_2016  

اطلاعات مربوط به ویزای نوع D

فرم قرارداد

 

2- دانشگاه Sabanci ترکیه (بسته شده است.)

فرم اطلاع‌رسانی

Erasmus+ ICM_Sabancı University - Guideline

su_exchange_brochure

Teaching Mobillity Proposal

فرم قرارداد

 

ویژه اساتید:  (بسته شده است.)

1- دانشگاه Sabanci ترکیه

فرم اطلاع‌رسانی

Erasmus+ ICM_Sabancı University - Guideline

su_exchange_brochure

فرم قرارداد

 

ویژه کارشناسان:  (بسته شده است.)

1- دانشگاه Sabanci ترکیه

فرم اطلاع‌رسانی

Erasmus+ ICM_Sabancı University - Guideline

su_exchange_brochure

Training Mobillity Proposal

فرم قرارداد

برنامه اراسموس پلاس دانشگاه وارنا بلغارستان (بسته شده است.)

لیست رشته ها

فرم اطلاع رسانی

راهنمای دانشجویان

 

برنامه اراسموس پلاس دانشگاه آلمریا اسپانیا (بسته شده است.)

راهنمای دانشجویان

فرم اطلاع رسانی

راهنمای دانشجویان 2

راهنمای دانشجویان 3

کارشناسان (Staff for Training):

بازه اجرایی برنامه: بهار 2022 به مدت 5 روز

زمان ارسال مدارک تا تاریخ:  5 فوریه 2022

زمان اعلام نتایج: 7 فوریه 2022

 • مدارک مورد نیاز:
 • موافقت اتوماسیونی پردیس/ دانشکده و منابع انسانی و ارجاع به اداره‌کل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین‌الملل
 • تکمیل فرم قرارداد
 • رزومه
 • نامه انگیزشی
 • مدرک زبان انگلیسی (IELTS, TOEFL)
 • بیمه‌نامه مسافرتی
 • کپی پاسپورت

 

برنامه اراسموس پلاس مدرسه مطالعات علوم اجتماعی فرانسه (EHESS) (بسته شده است.)

راهنمای دانشجویان

فرم اطلاع رسانی

 

اطلاعیه برنامه اراسموس پلاس ۴ دانشگاه اسپانیا جهت استحضار کلیه اساتید و دانشجویان دکترا (بسته شده است.)

 ۰۷ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۶ کد : ۱۴۶۱۸ اخبار و رویدادها

تعداد بازدید:۱۸۱

اطلاعیه برنامه اراسموس پلاس ۴ دانشگاه اسپانیا جهت استحضار کلیه اساتید و دانشجویان دکترا

 

Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, and Universitat Pompeu Fabra in Barcelona

جهت کسب اطلاعات بیشتر و تکمیل فرم‌های مربوطه به آدرس اینترنتی http://alliance4universities.eu/en/mobility-scholarships مراجعه نمائید. با تشکر

نکات قابل توجه:

زمان ارسال مدارک: تا ساعت: ۲۴:۰۰ --۱۲ مارچ ۲۰۲۱

زمان اعلام نتایج از طرف اراسموس: ۳۰ آوریل ۲۰۲۱

طول مدت دوره برای دانشجویان دکترا: ۳ تا ۵ ماه

رشته‌های مورد پذیرش: کلیه رشته‌ها

مدارک مورد نیاز دانشجویان:

 • رزومه (CV)
 • مدرک زبانی معتبر (TOEFL ، IELTS ، MSRT)
 • کارنامه تحصیلی مقطع جاری

مدارک مورد نیاز اساتید:

 • حکم کارگزینی
 • رزومه (CV)
 • مدرک زبان
 • ‌‌‌پیشنهاد موضوع تدریس / ‏آموزش (teaching/training)

طول مدت دوره برای اساتید: ۵ روز

مهلت ارسال مدارک به بین‌الملل جهت بررسی اولیه: ۱۸ / ‏۱۱/‏۱۳۹۹

ضمناً درخواست‌هایی که بعد از تاریخ اعلام شده به بین‌الملل ارسال گردد به هیچ عنوان قابل بررسی نخواهد بود.

میزان حمایت اراسموس در برنامه فوق:

 

From

 

To

 

Level

Number of grants

Duration of Stay

Grant amount

Subsistence

Travel

Total grant

Iran

Spain

PHD

2

3-5 months

€850/month

€820

€3.370-€5.070

Staff

2

5 days

€160/day

€820

€1.940

دانشگاه زوریخ، سوئیس

برنامه‌های تبادل دانشجویی با دانشگاه زوریخ که ثبت‌نام آنها در حال حاضر بسته است:

دانشگاه زوریخ، سوئیس، ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
دانشگاه زوریخ، سوئیس، ۱۳۹۷/۰۹/۳۰


دانشگاه UTM، مالزی

برنامه‌های تبادل دانشجویی با دانشگاه UTM که ثبت‌نام آنها در حال حاضر بسته است:

دانشگاه UTM، مالزی، ۱۳۹۷/۰۲/۱۰

دانشگاه سن‌پترزبورگ، روسیه

برنامه‌های تبادل دانشجویی با دانشگاه سن‌پترزبورگ که ثبت‌نام آنها در حال حاضر بسته است.

POSTECH، کره جنوبی
برنامه‌های تبادل دانشجویی با POSTECH، کره جنوبی که ثبت‌نام آنها در حال حاضر بسته است.