مرکز کنفوسیوس

مؤسسه کنفوسیوس فعالیت خود را از زمستان ۱۳۸۷ در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران آغاز نمود. از جمله اقدامات مهم این مؤسسه پس از شروع به فعالیت، تجهیز لابراتورهای زبان بوده است. به‏طور کلی مؤسسه کنفوسیوس در همکاری مستمر در آموزش زبان وادبیات چینی، تأمین منابع درسی مرتبط، استقرار مأمورین اعزامی مؤسسه ونظارت برکلیه فعالیت‌های مرتبط با مؤسسه در سطح دانشگاه تهران اهتمام دارد. این مؤسسه در مهرماه ۱۳۹۴ بعد از راه اندازی رشته زبان و ادبیات چینی، فعالیت‌های خود را در دانشکده پس از وقفه‌ای طولانی از سرگرفت.

اهداف این مؤسسه عبارتند از:

  • توسعه فناوری و نوآوری‌های منجر به تولید محتوی با گروه‌های زبان چینی در دانشگاه‌های داخل و خارج کشور؛
  • افزایش بهره وری و رقابت پذیری مرتبط با زبان و ادبیات چینی، مطالعات ترجمه و مطالعات فرهنگی و چین پژوهی؛
  • تعریف، اجرا و تجاری سازی پروژه‌های مورد نیاز در زمینه‌های روابط فرهنگی و ادبی ایران و چین، مطالعات ترجمه و ترجمه ادبی؛
  • کمک به توسعه روابط و تعاملات خارجی و بین المللی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی چین با استفاده از بستر مرکز؛
  • مشارکت در تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه و ارتقای مطالعات چین شناسی در ایران.