اخبار برگزیده - آرشیو

برگزاری شصت و پنجمین جلسه مشاوران بین‌الملل دانشگاه تهران

برگزاری شصت و پنجمین جلسه مشاوران بین‌الملل دانشگاه تهران

شصت و پنجمین جلسه مشاوران بین‌الملل دانشگاه تهران در روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ با حضور جناب آقای دکتر صدیقی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای ...