اهداف و فرآیند انتصاب

اهداف

تمرکز زدایی و اعطای اختیارات بیشتر به واحدها

تسهیل فرایندهای بین‌المللی مانند پذیرش دانشجویان و استادان خارجی

ارتباط بهتر و حل مشکلات دانشجویان بین‌المللی

اطلاع رسانی در خصوص برنامه‌های بین‌المللی دانشگاه

فرایند انتصاب

ارسال شرح حال کاندیداها توسط رئیس دانشکده / پردیس به معاونت بین‌الملل

تائید کاندیداها توسط معاونت با مشورت با رئیس دانشگاه

صدور حکم مشاور به امضای رئیس دانشکده / پردیس به مدت سه سال