اخبار برگزیده - آرشیو

برگزاری نشست علمی- کارشناسی ایران و روسیه و معادلات در قفقاز جنوبی

برگزاری نشست علمی- کارشناسی ایران و روسیه و معادلات در قفقاز جنوبی

مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات منطقهای نشست علمی-کارشناسی ایران و روسیه و معادلات در قفقاز جنوبی را در روز سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰ ...