اخبار برگزیده

انتخاب جناب آقای دکتر سیامک یاسمی عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکدگان علوم به عنوان عضو برجسته کامستک

انتخاب جناب آقای دکتر سیامک یاسمی عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکدگان علوم به عنوان عضو برجسته کامستک

جناب آقای دکتر سیامک یاسمی عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکدگان علوم به عنوان عضو برجسته (Distiguished Scholar) کامستک انتخاب شده است.

دیدار سفیر نیکاراگوئه با  مدیران  کل معاونت بین الملل دانشگاه تهران

دیدار سفیر نیکاراگوئه با مدیران کل معاونت بین الملل دانشگاه تهران

روز یکشنبه ۲۱ شهریورماه آقای ایساک لنین براوو، سفیر کشور نیکاراگوئه با سرکارخانم دکتر معصومه ملک مدیرکل اداره اعضای هیأت علمی و دانشجویان بین‌الملل و عبدالمجید اسکندری مدیرکل روابط بین الملل دیدار ...