اخبار برگزیده

برگزاری اولین نمایشگاه برنامه متخصصان خارج از کشور با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

برگزاری اولین نمایشگاه برنامه متخصصان خارج از کشور با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

اولین نمایشگاه برنامه متخصصان خارج از کشور به منظور ارائه دستاوردها و محصولات آنها با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار می‌گردد. در این برنامه ...

پیشرفت جایگاه دانشگاه تهران در ویرایش ۲۰۲۱ نظام رتبه‌بندی «راوند»

پیشرفت جایگاه دانشگاه تهران در ویرایش ۲۰۲۱ نظام رتبه‌بندی «راوند»

بر پایۀ گزارش «آژانس رتبه‌بندی رار» در سال ۲۰۲۱ میلادی، دانشگاه تهران در سیاهۀ مؤسسه‌های برتر نظام رتبه‌بندی دانشگاهی «راوند» جای گرفته و رتبۀ ۲۲۶ جهانی را به دست آورده است. در ویرایش پیشین این ...

AUAP Research Fund ۲۰۲۱

AUAP Research Fund ۲۰۲۱

The objective of the AUAP Funding for ‘Research Capacity Building’ is to ensure research collaboration, networking facility, mobility etc. among the member institutions of the AUAP. The initiative has been taken to encourage and facilitate the building ...

کسب جایگاه اول در ایران و ۲۵۴ در جهان در نظام رتبه بندی URAP در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ توسط دانشگاه تهران

کسب جایگاه اول در ایران و ۲۵۴ در جهان در نظام رتبه بندی URAP در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ توسط دانشگاه تهران

براساس اطلاعات نظام رتبه بندی URAP و تقدیرنامه ارسال شده، دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه اول در سطح ایران و رتبه ۲۵۴ در جهان در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ گردیده است. این نظام رتبه بندی براساس داده ...