اخبار برگزیده - آرشیو

برگزاری جلسه کرسی‌های یونسکو در دانشگاه تهران با حضور جناب آقای دکتر احمد پاکت‌چی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو

برگزاری جلسه کرسی‌های یونسکو در دانشگاه تهران با حضور جناب آقای دکتر احمد پاکت‌چی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو

جلسه فصلی کرسی‌های یونسکو در دانشگاه تهران با حضور جناب آقای دکتر احمد پاکت‌چی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان یونسکو چهار شنبه ۲۴ دیماه ۱۳۹۹ به میزبانی معاونت بین‌الملل دانشگاه به صورت برخط ...

برگزاری جلسه کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه

برگزاری جلسه کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه

جلسه کارگروه پیگیری همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در روز یکشنبه ۷ دیماه به صورت مجازی برگزار شد. در این جلسه مواردی نظیر بررسی آخرین وضعیت همکاری دانشگاه تهران با حوزه روسیه ...