اخبار برگزیده - آرشیو

کسب جایگاه اول در ایران و ۲۵۴ در جهان در نظام رتبه بندی URAP در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ توسط دانشگاه تهران

کسب جایگاه اول در ایران و ۲۵۴ در جهان در نظام رتبه بندی URAP در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ توسط دانشگاه تهران

براساس اطلاعات نظام رتبه بندی URAP و تقدیرنامه ارسال شده، دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه اول در سطح ایران و رتبه ۲۵۴ در جهان در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ گردیده است. این نظام رتبه بندی براساس داده ...

بازتاب جهانی منشور هفتگانه ارایه شده توسط دکتر سید کاظم علوی پناه و دکتر علی اکبر موسوی موحدی اساتید برجسته دانشگاه تهران

بازتاب جهانی منشور هفتگانه ارایه شده توسط دکتر سید کاظم علوی پناه و دکتر علی اکبر موسوی موحدی اساتید برجسته دانشگاه تهران

این پیام جهانی تحت عنوان «منشور هفتگانه برای همزیستی برای جهان اینده» که قبلا هم‌مورد استقبال محافل داخلی و خارجی قرار گرفته بود، خوشبختانه اینبار متن کامل این منشور جهانی و لوگوی آن در ...