اخبار و رویدادها

عضویت استاد ایرانی در شورای سیاستگذاری علمی کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی

عضویت استاد ایرانی در شورای سیاستگذاری علمی کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی

دکتر طیبه مصباح‌زاده، دانشیار گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان اولین ایرانی به عضویت شورای سیاست‌گذاری علمی کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد (UNCCD) درآمد.

انتخاب رئیس دانشگاه تهران بعنوان عضو شورای مشورتی اتحادیه دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه

انتخاب رئیس دانشگاه تهران بعنوان عضو شورای مشورتی اتحادیه دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه

این اتحادیه یک سازمان غیردولتی (NGO) و دارنده بالاترین حقوق قانونی رسمی از یونسکو است. هدف اصلی آن این است که بستر اصلی تعامل و همکاری بین اعضا و صدای دانشگاه ها در آسیا و اقیانوس ...