اخبار و رویدادها

برگزاری المپیاد جهانی زبان چینی به میزبانی دانشگاه تهران؛ فرصت چینی آموزان ایرانی برای رقابتی بین المللی

برگزاری المپیاد جهانی زبان چینی به میزبانی دانشگاه تهران؛ فرصت چینی آموزان ایرانی برای رقابتی بین المللی

المپیاد جهانی زبان چینی در ایران برای نخستین بار به صورت حضوری و به میزبانی دانشگاه تهران، با حمایت سفارت چین در کشورمان و همکاری دانشگاه های شهید بهشتی، علامه طباطبایی و دانشگاه اصفهان با ...