اخبار و رویدادها

حضور رییس دانشگاه و هیئت همراه در مراسم صدمین سالگرد تأسیس دانشگاه ایروان، کشور ارمنستان

رییس دانشگاه تهران و هیئت همراه در مراسم صدمین سالگرد تأسیس دانشگاه ایروان، کشور ارمنستان که از ۰۳/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ تا ۰۵/‏۰۷/‏۱۳۹۸‬ برگزار شد شرکت کردند. در این رویداد، آقای دکتر نیلی احمدآبادی با آقای دکتر گوورگیان رییس اجرایی دانشگاه ایروان و معاون بین‌الملل آن دانشگاه و هیئت دانشگاه تهران نیز با آقای دکتر گارنیک آساتوریان از اعضای هیئت علمی برجسته دانشگاه‌های ارمنستان در زمینه ایرانشناسی و آقای سجادی، سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتگو کردند.

ادامه مطلب