اخبار برگزیده

رییس دانشگاه تهران: تبدیل زبان فارسی به زبان علم در دنیا، راهبرد دانشگاه در دیپلماسی علمی است

رییس دانشگاه تهران: تبدیل زبان فارسی به زبان علم در دنیا، راهبرد دانشگاه در دیپلماسی علمی است

رئیس دانشگاه تهران، زبان فارسی باید به زبان علم در دنیا تبدیل شود را از راهبردهای اساسی در دیپلماسی علمی مورد پیگیری دانشگاه تهران دانست و یادآور شد: سابقه و پیشینه کشورمان نشان می‌دهد که ...

ثبت اختراع استاد دانشگاه تهران در ایالات متحده

ثبت اختراع استاد دانشگاه تهران در ایالات متحده

اختراع برگرفته از رساله دکترای دانش‌آموخته رشته مهندسی شیمی‌ـ‌بیوتکنولوژی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران، برای نخستین بار به نام دانشگاه تهران در اداره اختراعات آمریکا به ثبت رسید.

همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مدرسه مدیریت اِسکول کوو روسیه

همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مدرسه مدیریت اِسکول کوو روسیه

همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با مدرسه مدیریت اِسکول کوو روسیه با هدف شکل‌گیری همکاری‌های مشترک در زمینه نوآوری و بهینه‌سازی کارکرد شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران و روسیه آغاز شد.