اخبار برگزیده

روز زبان‌های آسیای شرقی در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

روز زبان‌های آسیای شرقی در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالی زبان‌ها و ادبیات خارجی در کشور، تلاش می‌کند در کنار آموزش و پژوهش، با برگزاری آزمون‌های معتبر و همکاری با مراکز علمی و ...

سومین دوره رقابت علمی کنز آغاز شد

سومین دوره رقابت علمی کنز آغاز شد

بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) از کلیه دانشجویان، پژوهشگران، فناوران و دانشمندان زیر ۴۵ سال جهان اسلام جهت شرکت در سومین دوره رقابت علمی کنز در سال ۱۴۰۱ دعوت می‌نماید.