بورس اراسموس پلاس برای دانشجویان

دانشگاه مدیریت وارنا

Varna University of Management

کشور/ شهر:  بلغارستان/ وارنا 

وب سایت:

   Incoming Students from Partner Countries (KA107) - VUM | Erasmus Plus

 • مقطع: کارشناسی ارشد
 • بازه اجرایی برنامه: ترم پاییز سپتامبر 2023-2022
 • تعداد تبادل: 9 دانشجو 
 • طول مدت دوره: یک ترم 
 • دریافت لیست درس ها از این قسمت
 • لیست رشته ها: 

 Tourism and HospitalityManagement, Business Administration

 • مدارک مورد نیاز:
 1. تحصیل در ترم یک یا دو رشته های ذکر شده           
 2. مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکدگان/ دانشکده به انضمام گزارش سامانه گلستان مبنی بر اعزام در سنوات مجاز
 3. مصوبه شورای فرعی بین‌الملل دانشکدگان/ دانشکده
 4. رزومه انگلیسی
 5. نامه انگیزشی انگلیسی
 6. آخرین کارنامه به انگلیسی
 7. مدرک زبان انگلیسی سطح B1
 8. کپی پاسپورت 
 9. تکمیل فرم درخواست از این قسمت

 

 • زمان ارسال مدارک تا تاریخ 17 اردیبهشت 1401 به مدارک ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • کلیه مدارک، به نامه مشاور بین‌الملل واحد به مدیرکل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین الملل پیوست گردد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر با پست الکترونیکی int.mobility@ut.c.ir تماس حاصل فرمایید.

 

مدرسه مطالعات علوم اجتماعی فرانسه (EHESS)  

کشور/ شهر:   پاریس/ فرانسه

وب سایت: https://www.ehess.fr/fr

 

 • مقطع: ارشد و دکتری 
 • بازه اجرایی برنامه: اکتبر 2022 الی جون 2023
 • تعداد تبادل: 3 دانشجو
 • طول مدت دوره: 9 ماه
 • آدرس دریافت لیست رشته‌های Social Sciences and Humanities به زبان انگلیسی و فرانسه https://enseignements.ehess.fr/2021-2022
 • میزان حمایت اراسموس: 850 یورو هرماه

 

 • مدارک مورد نیاز:
 1. تحصیل در رشته مرتبط با فراخوان
 2. مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکدگان/ دانشکده به انضمام گزارش سامانه گلستان مبنی بر اعزام در سنوات مجاز
 3. مصوبه شورای فرعی بین‌الملل دانشکدگان/ دانشکده
 4. رزومه انگلیسی
 5. نامه انگیزشی انگلیسی
 6. پروپوزال (12000 کلمه)، خلاصه پایان نامه ارشد یا دکتری انگلیسی
 7. آخرین کارنامه به انگلیسی
 8. مدرک زبان فرانسه سطح B2 برای ارشد و سطح B1 برای دکتری
 9. کپی پاسپورت

 

 

 • زمان ارسال مدارک تا تاریخ:  10 اردیبهشت 1401: به مدارک ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • کلیه مدارک، به نامه مشاور بین‌الملل واحد به مدیرکل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین الملل پیوست گردد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر با پست الکترونیکی int.mobility@ut.c.ir تماس حاصل فرمایید.

 

 

 

بورس اراسموس ماندوس در رشته فیزیک در مقطع کارشناسی ارشد با همکاری چهار دانشگاه:

 University of Paris-Saclay (France) – Sapienza University of Rome (Italy) - University of Porto (Portugal) – University of Toronto (Canada)

We would like to inform you about a new study opportunity for your students. Our university is participating in a new Erasmus Mundus Joint Master in physics that will offer about 20 fully-funded scholarships (1400€/month for two years, funded by the European Community), to excellent students from all over the world.

 

The QUARMEN master (QUAntum Research Master-level Education Network) is centered on Quantum Science and Technology. The master is taught in English by an international consortium of 4 universities: University of Paris-Saclay (France) – Sapienza University of Rome (Italy) - University of Porto (Portugal) – University of Toronto (Canada). At the end of the two years, the students are awarded a multiple diploma according to the mobility track they chose.

 

It offers many benefits to the students: international mobility among up to four different countries and research institutions, possibility to prepare a master thesis in top level research centers, strong links with quantum technology companies and start-ups, and additional training in project management and entrepreneurial skills.

 برای ثبت نام و بارگذاری مدارک به لینک زیر مراجعه فرمایید.

Applications must be submitted online before April 3rd, 2022 on the website: 

https://inception.universite-paris-saclay.fr/en/

 

توجه: علاوه بر بارگذاری مدارک در سایت  مقصد، مدارک زیر می‌بایست از طریق اتوماسیون نیز به این اداره کل ارسال گردد. 

 • موافقت اتوماسیونی گروه به مشاور بین‌الملل دانشکده و ارجاع به اداره‌کل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین‌الملل
 • رزومه
 • نامه انگیزشی
 • مدرک زبان انگلیسی (IELTS, TOEFL)
 • آخرین کارنامه انگلیسی
 • کپی پاسپورت

 

 

سه بورس اراسموس ماندوس دانشگاه ترنو (Università di

Trento) ایتالیا برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد  

Two-year Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) 

EMJMD are highly integrated international study programmes with excellent academic content and methodologies leading to the awarding of either a double, multiple or joint degree. Students will have the chance to study in at least two universities in different EU countries and to apply for Erasmus+ scholarships, which are available for the best candidates worldwide. They include contributions to subsistence (€ 1.000/month), to travel and installation costs (amounts depend on distance), and to participation costs.

بورس شماره 1:

IMSISS - International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies

About the Program:

Students in International Master in Security, Intelligence and Strategic Studies will examine a broad range of contemporary security challenges, such as terrorism, civil war and conflict, mass migration, energy supply security, cybersecurity and new technologies, transnational and serious organised crime. Students will also explore the intelligence and strategic approaches used by governmental and non-governmental actors to combat these threats. UniTrento's School of International Studies is involved in the "Causes of Conflicts" study track (Pathway B). The IMSISS consortium includes also the University of Glasgow (United Kingdom, coordinator), Charles University (Czech Republic) and Dublin City University (Ireland).

The scholarship application deadline: 14th January 2022

Required Documents:

 • Application Form

 • Degree Certificate (and an official translation)

 • Official academic transcript(s)

 • Two supporting reference letters on official headed paper

 • English Language Proficiency 

 • A copy of the photo page of your passport

 • CV – we highly recommend that you use the Europass CV format

 •  IMSISS 2022 Scholarship Form

 • Applicants who want to be considered for Pathway B (University of Trento) must also submit the following:

 • Evidence of knowledge of a second language at Level B2 (not being English or Italian)

IMSISS Scholarship:

 • a contribution to the student participation costs (tuition fees, full insurance coverage and any other mandatory participation costs)

 • a contribution to student travel and installation costs

 • a monthly subsistence allowance for the entire duration of the study programme

Contribution to the participation costs

The tuition fee will be fully covered by the scholarship contribution and the Consortium. 

4,500 € per year for a Programme Country scholarship holder

9,000 € per year for a Partner Country scholarship holder

Any amount in excess of these contributions will be covered by the IMSISS Consortium and will not be charged to the scholarship holder.

Contribution to the travel and installation costs

Programme Country:

1,000 € per year per scholarship holder resident of a Programme country

Partner Country:

2,000 € per year for travel costs + 1,000 € for installation costs for a scholarship holder resident in a Partner country whose location is situated at less than 4,000 km from the EMJMD coordinating HEI

3,000 € per year for travel costs + 1,000 € for installation costs for a scholarship holder resident in a Partner country whose location is situated at 4.000km or more from the EMJMD coordinating HEI.

Distance is calculated by the Consortium using the EACEA calculator.

Contribution to subsistence costs

Monthly Contribution:

1,000 € per month for the entire duration of the EMJMD study programme (24 months maximum).

Contribution to subsistence costs will not be given to scholarship holders for the periods of the EMJMD (study / research / placement / thesis preparation) spent in their country of residence (at the time of the application deadline)

Contribution to subsistence costs will not be given to Partner Country scholarship holders for periods exceeding 3 months spent in any Partner Country.

لینک‌های مرتبط:

http://securityintelligence-erasmusmundus.eu/scholarships-fees-funding/erasmus-mundus-scholarships/

http://securityintelligence-erasmusmundus.eu/apply/

بورس شماره 2:

 LCT - European Masters Program in Language and Communication Technologies

 

About thew Program:

LCT provides students with profound knowledge and insight into the various disciplines that contribute to language and communication technologies and it strengthens their ability to work according to scientific methods. Practical knowledge is acquired by choosing appropriate combinations of modules in Language Technology, Computational and Theoretical Linguistics, and Computer Science. LCT is designed to meet the demands of industry and research in a rapidly growing area, offering education and training opportunities for the next generations of leaders in research and innovation. The partners are UniTrento's Center for Mind/Brain Sciences, Saarland University (Germany, coordinator), University of Malta (Malta), University of Lorraine (France), Charles University (Czech Republic), University of Groningen (The Netherlands) and University of Basque Country (Spain).

The scholarship application deadline: 1st February 2022

Required Documents:

 • Application form

 • Letter of Recommendation for non-European application

 • Curriculum Vitae (CV)

 • Degree Certificate (DC)

 • English Certification (EC)

 • Transcript of Records (TOR)

 • Passport (PP)

LCT Program fees

For non-European students, the program fees are in the amount of Euro 8,500 per year.

Available Scholarships

EM Scholarships

1. Erasmus Mundus scholarships

The program offers the following categories of scholarships:

 • non-European for students selected by EMMC consortia who come from a country other than an EU member state or Programme country and who are not residents nor have carried out their main activity (studies, work, etc.) for more than a total of 12 months over the last five years in one of these countries.

 

 

non-European scholarships Erasmus+ Partner Countries

I

Contribution to travel, installation, visa related costs and any other type of costs

Installation costs:

 • 1,000 Euro per scholarship holder resident of a partner country


Travel costs:

 • 2,000 Euro/year/scholarship holder resident of a partner country whose location is less than 4,000 km away from the coordinating institution

 • 3,000 Euro/year/scholarship holder resident of a partner country whose location is 4,000 km or more away from the coordinating institution

II

Maximum contribution to the EMMC participation costs (including insurance coverage)

up to 9.000 € per year per scholarship holder from a Partner Country

III

Contribution to subsistence costs

EUR 1000 / month (24 months maximum) Contribution to subsistence costs will not be given to scholarship holders for the periods of the JMD (study / research / placement / thesis preparation) spent in their country of residence

 

بورس شماره 3:

ME3+ - European Joint Masters in Management and Engineering of Environment and Energy +

 

About the Program:

The European Joint Masters in Management and Engineering of Environment and Energy + is an innovative Master programme combining Energy and Environmental Process Engineering with Management and Social Sciences, as well as Information and Communication Technology. UniTrento is involved in the study track 3 "Project Manager in Smart Cities and Industry 4.0" with the Free University of Bolzano, Budapest University of Technology and Economics (Hungary) and IMT Atlantique (France, coordinator). The University of Borås (Sweden) is also a partner in the project.

The scholarship application deadline: 9th January 2022

Required Documents

 • an Europass CV of the candidate

 • a motivation letter (limited to 2 pages)

 • a copy of your academic transcripts (or diploma supplement), with translation in English, for the last 3 or 4 years of your higher education (done by your educational institution or by an official institution)      

 • a copy of your degrees, with translation in English (done by your educational institution or by an official institution)

 • the English Certificate or attestation by university (if any)

 • 2 reference letters signed

 • a proof of place of residence (accepted documents are indicated in the PRADO website (https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-latest-authentic.html). It could also be a residence certificate issued in accordance with the candidate's municipality normal registration rules or a certificate from the candidate's place of work, study or training issued by the employer or institution in question or any document issued by an official institution stating the candidate's current address of residence.

 • the copy of passport

ME3+ Scholarship

The ME3+ participation costs are covered by the Erasmus Mundus scholarship for the entire programme (24 months). Moreover, Erasmus Mundus scholarship holders will get subsistence, travel and installation costs as outlined below.

 

 

 

Students from Programme Countries

Students from Partners Countries

Participation costs

9,000€ for two years

18,000€ for two years

Contribution to subsistence costs

1,000/month (for 24 months)

Contribution to travel and installation costs

max. 7,000€

 

توجه: علاوه بر بارگذاری مدارک در سایت دانشگاه مقصد، مدارک زیر می‌بایست از طریق اتوماسیون نیز به این اداره کل ارسال گردد. 

 • موافقت اتوماسیونی گروه به مشاور بین‌الملل دانشکده و ارجاع به اداره‌کل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین‌الملل
 • رزومه
 • نامه انگیزشی
 • مدرک زبان انگلیسی (IELTS, TOEFL)
 • آخرین کارنامه انگلیسی
 • کپی پاسپورت