اخبار

وبینار آموزش عالی در ایران

وبینار آموزش عالی در ایران

وبینار آموزش عالی در ایران توسط اتحادیه دانشگاه های تفتاش (دانشگاه های تهران، فردوسی مشهد،‌تبریز، اصفهان و شیراز) در تاریخ چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ برگزار شد.

بارگذاری لغت‌نامة دهخدا در وبگاه مؤسسة لغت‌نامة دهخدا دانشگاه تهران

بارگذاری لغت‌نامة دهخدا در وبگاه مؤسسة لغت‌نامة دهخدا دانشگاه تهران

همزمان با رونمایی از وبگاه جدید مؤسسه لغت‌نامة دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، بارگذاری کامل لغت‌نامة دهخدا به صورت رسمی در وبگاه این مؤسسه به نشانی http:// dehkhoda.ut.ac.ir انجام شد. این ...

تهیه  منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده  توسط استادان دانشگاه تهران

تهیه منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده توسط استادان دانشگاه تهران

منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده توسط جناب آقای دکتر سیدکاظم علوی‌پناه استاد سنجش از دور دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی استاد بیوفیزیک دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو ...

برگزاری وبینار  Covid ۱۹ in Iran and Europe; An update  با مشارکت ۳ دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزاری وبینار Covid ۱۹ in Iran and Europe; An update با مشارکت ۳ دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی

همایشی بین المللی بصورت مجازی (وبینار) تحت عنوان "; Covid۱۹ in Iran and Europe; An update" با مشارکت ۳ دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی در مورخ ۹ و ۱۰ مرداد ...