آرشیو اخبار

بازدید دکتر ناصر السلامی، رئیس واحد برنامه‌ریزی در اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش عالی سلطنت عمان از دانشگاه تهران

بازدید دکتر ناصر السلامی، رئیس واحد برنامه‌ریزی در اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش عالی سلطنت عمان از دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر ناصر السلامی، رئیس واحد برنامه‌ریزی در اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش عالی سلطنت عمان روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ از دانشگاه تهران بازید کردند.