مطالب مرتبط با کلید واژه

جایزه


استاد دانشگاه تهران برنده مدال پوشکین شد

استاد دانشگاه تهران برنده مدال پوشکین شد

مدال پوشکین یک نشان دولتی فدراسیون روسیه است که بر اساس رزومه و بررسی فعالیت‌های علمی و پژوهشی کاندیداهای برجسته از سراسر جهان، به فرمان شخص اول دولت فدراسیون روسیه (رئیس‌جمهور) به شهروندان روسی و خارجی به دلیل دستاوردهای وزین و ارزشمند در حوزۀ علوم انسانی، ادبیات، آموزش، هنر و فرهنگ اعطا می‌شود.

ادامه مطلب