تاریخچه، وظایف و ساختار سازمانی

معرفی و تاریخچه

سابقه فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالی کشور و دانشگاه مادر، به زمان تأسیس دفتر روابط بین‌المللی دانشگاه باز می‌گردد. این دفتر فعالیت‌های خود را چند سال پس از تأسیس دانشگاه تهران به شکل مدرن امروزی در سال ۱۳۱۳ آغاز نمود. در ابتدا فعالیت‌های این دفتر در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و سپس به صورت مستقل در حوزه ریاست دانشگاه تهران ادامه یافت.

در راستای گسترش همکاری‌های علمی- بین‌المللی و ارتقای جایگاه جهانی دانشگاه تهران، معاونت بین الملل دانشگاه در بهمن سال ۱۳۸۷ تشکیل شد و دو اداره کل تحت عناوین اداره کل روابط بین الملل و اداره کل اعضاء هیات علمی و دانشجویان بین الملل در این معاونت تعریف شده اند. در مقیاس خرد، پیگیری امور بین المللی در پردیس ها‌، دانشکده‌ها و مؤسسات وابسته دانشگاه توسط مشاوران بین الملل دانشگاه پیگیری می‌شود که به عنوان بازوی مشورتی و عملیاتی این معاونت عمل می‌نمایند.

معاونین بین الملل دانشگاه از آغاز تشکیل معاونت در بهمن 1387 تاکنون:

 دکتر سید محمدعلی موسوی از دانشکده مطالعات جهان

 دکتر محمدباقر قهرمانی از دانشکدگان هنرهای زیبا

 دکتر محمدحسین صراف زاده از دانشکدگان فنی

 دکتر سید محمد مرندی از دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

مدیران روایط بین الملل دانشگاه از آغاز تاکنون:

1-دکتر حسین گنیلی قبل از سال 1348

2-دکتر فیروز بهرامپور، 1348/8/10 تا 1354/10/7

3-دکتر جمشید نبوی، 1354/10/7 تا 1357/12/19

4- صادق زیباکلام، سالهای 1357 تا 1363 از دانشکده فنی

5- دکتر ایرج ملک محمدی، 1363/1/25 تا 1366/11/12 از دانشکده کشاورزی

6-  محمدعلی اخوان بهابادی، 1366/11/12 تا 1368/6/12  از دانشکده فنی

7- دکتر عباس راستگو، 1368/6/12 تا 1371/12/9 از دانشکده فنی

8- دکتر محمدمهدی فائزی پور، 1374/4/1 تا 1386/3/29 از دانشکده منابع طبیعی

9- دکتر سیدمحمدعلی موسوی، 1386/3/29 تا1388/8/11 از دانشکده مطالعات جهان

10- عبدالمجید اسکندری، 1388/8/11 تا 1389/3/1  از اداره کل همکاری های بین المللی

11- دکتر حسن اسدی، 1389/3/1  تا 1393/3/1 از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

12- عبدالمجید اسکندری، 1393/3/1  تاکنون از معاونت بین الملل دانشگاه

مدیران کل اعضاء هیات علمی و دانشجویان بین الملل

1-دکتر افشین آخوندزاده بستی، بهمن 1387 تا آذر 1399  از دانشکده دامپزشکی

2- دکتر معصومه ملک،  آذر 1399 تاکنون از دانشکدگان علوم

وظایف و مأموریت‌ها

مهمترین هدف این معاونت، ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه تهران و حضور مؤثر در چرخه تولید علم و فناوری جهانی است که از طریق راهبردهای زیر تحقق می‌یابد:

  • گسترش همکاری‌های آموزشی بین‌المللی
  • تقویت و توسعه همکاری‌های پژوهشی و فناورانه بین‌المللی
  • بهینه سازی زیرساخت‌ها و فرایندهای همکاری بین‌المللی

 

‌ساختار سازمانی معاونت بین الملل

‌‌‌‌‌