کارگروه‌های همکاری‌های بین‌المللی

در راستای برنامه بین‌المللی‌سازی دانشگاه و نیز ضرورت گسترش و پیگیری روابط علمی با دانشگاه‌ها، مؤسسات، مراکز پژوهشی کشورهای مختلف و مجامع مرتبط بین‌المللی، کارگروه‌های نه‌گانه بین‌المللی دانشگاه تهران به شرح جدول زیر در معاونت تشکیل شده و جلسات آنها به طور مرتب برگزار می شود.

 

شماره

عنوان

دبیر

1

آسیای مرکزی و روسیه

جناب آقای دکتر مهدی سنائی

msanaei@ut.ac.ir

2

آلمان، اتریش، بلژیک و سوئیس

جناب آقای دکتر محمد علی شریفی

sharifi@ut.ac.ir

3

آمریکای لاتین، ایتالیا و کشورهای اسپانیایی زبان

 جناب آقای دکتر سیروس زمانی

c.zamani@ut.ac.ir

4

استرالیا، آمریکا، انگلستان و کانادا

جناب آقای دکتر محمودرضا دلاور

mdelavar@ut.ac.ir

5

کشورهای عضو اکو

جناب آقای دکتر افشین آخوندزاده

aakhond@ut.ac.ir

6

تایوان، چین، ژاپن، کره، مالزی و فیلیپین

جناب آقای دکتر امین بذر افشان

a.bazrafshan@ut.ac.ir

7

عراق و کشورهای عرب زبان

جناب آقای دکتر کیومرث یزدان پناه

kyazdanpanah@ut.ac.ir

8

فرانسه و کشورهای فرانسه زبان

سرکار خانم دکتر زهرا امام جمعه

emamj@ut.ac.ir

9

اتحادیه اروپا

جناب آقای دکتر محمدباقر قهرمانی

mbgh@ut.ac.ir