تفاهم نامه های همکاری با دانشگاه تهران


نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۶۴ مورد.
WebsiteUniversityCountry
Azerbaijan Scientific Research Institute Protection of PlantsAzerbaijan
orient.bsu.edu.az/en/content/mehdi_kazimov_282Azerbaijan Sciences Academy, Institute of Oriental StudiesAzerbaijan
http://www.beic.az/education_azerbaijan/azerbaijan_state_academy_of_physical_training_and_sport.htmlBaku Physical Education UniversityAzerbaijan
www.az-eta.org/baku.phpAzerbaijan Teacher’s Training InstituteAzerbaijan
http://www.nivie.ac.atUniversity of ViennaAustria
http://www.sfu.ac.atSigmund Freud University ViennaAustria
http://www.bsu.byThe Belarusian State UniversityBelarus
http://www.ipea.gov.brInstitute of Applied Economic Research (IPEA)Brazil
http://www.unsa.baThe University of SarajevoBosnia and Herzegovina
http://untz.baUniversity of TuzlaBosnia and Herzegovina