اخبار

دانشگاه تهران؛ پایگاه برتر در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج ‌از کشور در سال ۱۳۹۷

دانشگاه تهران؛ پایگاه برتر در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج ‌از کشور در سال ۱۳۹۷

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۱/۲۸۲۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵، دانشگاه تهران را به‌عنوان پایگاه برتر در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج ‌از کشور در سال ۱۳۹۷ معرفی کرد.