اخبار

کسب رتبه نخست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

کسب رتبه نخست پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

بنابر اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق شد در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به رتبه نخست دست یابد. شاخص های اصلی ...

برگزاری شصت و پنجمین جلسه مشاوران بین‌الملل دانشگاه تهران

برگزاری شصت و پنجمین جلسه مشاوران بین‌الملل دانشگاه تهران

شصت و پنجمین جلسه مشاوران بین‌الملل دانشگاه تهران در روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ با حضور جناب آقای دکتر صدیقی، معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جناب آقای ...