اخبار

بازدید دکتر ناصر السلامی، رئیس واحد برنامه‌ریزی در اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش عالی سلطنت عمان از دانشگاه تهران

بازدید دکتر ناصر السلامی، رئیس واحد برنامه‌ریزی در اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش عالی سلطنت عمان از دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر ناصر السلامی، رئیس واحد برنامه‌ریزی در اداره کل برنامه‌ریزی و توسعه وزارت آموزش عالی سلطنت عمان روز چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ از دانشگاه تهران بازید کردند.

جلسه با آقای دکتر گایگر، مدیر بین‌الملل دانشگاه علمی کاربردی اشتوتکارت آلمان

جلسه با آقای دکتر گایگر، مدیر بین‌الملل دانشگاه علمی کاربردی اشتوتکارت آلمان

مدیر بین‌الملل دانشگاه علمی کاربردی اشتوتکارت آلمان، آقای دکتر گایگر، روز یکشنبه ۲۱ مهرماه ضمن حضور در دفتر معاونت بین‌الملل دانشگاه، با آقای دکتر قهرمانی، معاون بین الملل؛ آقای اسکندری، مدیرکل برنامه‌ریزی و همکاری‌های بین‌المللی؛ ...