تقاضای همکاری با معاونت بین‌الملل دانشگاه در قالب کاردات

 • 0
 • نام*به فارسی
  1
 • نام خانوادگی*به فارسی
  2
 • جنسیت*
  آقا
  خانم
  3
 • پردیس/ دانشکده*
  4
 • گروه آموزشی/ بخش*
  5
 • مقطع تحصیلی*
  کارشناسی
  کارشناسی ارشد
  دکتری عمومی
  دکتری تخصصی
  6
 • رشته تحصیلی*
  7
 • شماره دانشجویی*به صورت عددی
  8
 • سنوات تحصیلی*تعداد ترم‌های گذرانده تحصیلی (شامل انواع مرخصی و وقفه با درج در سنوات)
  9
 • تلفن همراه*به صورت عدد به همراه صفر اول
  10
 • رایانامه*
  11
 • مدارک مورد نیاز
  12
 • رزومه*فایل خود را آپلود کنید آپلود
   13
  • مدرک زبان (تافل، آیلتس، MSRT)*در صورت وجود، فایل خود را آپلود کنید آپلود
    14