مطالب مرتبط با کلید واژه

احسان محمدی


انتشار کتاب «دیپلماسی فوتبال» با مقدمه دکتر نقیب زاده

انتشار کتاب «دیپلماسی فوتبال» با مقدمه دکتر نقیب زاده

کتاب «دیپلماسی فوتبال: روابط بین الملل و فوتبال از ۱۹۱۴ تا امروز» گردآوری و زیر نظر هدر ل. دیکتر، ترجمه و اضافات احسان محمدی مدرس دانشگاه و مشاور بین الملل پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران با مقدمه ای از دکتر احمد نقیب زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه تهران در ۱۱ فصل در ۴۰۰ صفحه منتشر شد.

ادامه مطلب