تبادل دانشجو با دانشگاه سن‌پترزبورگ

فرم الکترونیکی تبادل دانشجو با دانشگاه سن‌پترزبورگ
 • 0
 • نام*نام به فارسی
  1
 • نام خانوادگی*نام خانوادگی به فارسی
  2
 • شماره دانشجویی*
  3
 • پردیس/ دانشکده/ گروه/ مؤسسه/ مرکز*به صورت کامل وارد شود.
  4
 • شماره تلفن همراه*
  5
 • ایمیل*
  6
 • فایل تکمیل شده فرم دانشگاه سن‌پترزبورگ*با زبان انگلیسی و تاریخ‌های میلادی تکمیل شود. آپلود
   7
  • گواهی و مدرک زبان* آپلود
    8
   • شرح حال علمی*به زبان انگلیسی یا روسی آپلود
     9
    • تصویر صفحه اول گذرنامه*صفحه مشخصات صاحب گذرنامه آپلود
      10
     • انگیزه از سفر*به زبان انگلیسی یا روسی آپلود
       11
      • تصویر موافقت شورای گروه* آپلود
        12
       • تصویر موافقت شورای بین‌الملل* آپلود
         13
        • تصویر بیمه درمانی* آپلود
          14
         • تصویر صورتجلسه تصویب پروپزال*مختص دانشجویان کارشناسی ارشد آپلود
           15