نشست‌های دوره‌ای

در این بخش به معرفی نشست های علمی بین المللی که دانشگاه تهران در برگزاری آنها سهم و فعالیت قابل توجهی دارد پرداخته می شود.