همایش‌های بین‌المللی دانشگاه

براساس آئین نامه برگزاری همایش‌های در دانشگاه تهران، همایش علمی رویدادی است که در آن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگران، دانشجویان و سایر افراد علاقمند به یک زمینه علمی خاص در طی یک یا چند روز گرد هم آمده، به ارائه مقالات و بحث و تبادل نظر می‌پردازند. این رویدادها ممکن است شامل همایش علمی، کنگره، کنفرانس، سمینار، سمپوزیوم یا نشست‌های علمی باشد. همایش بین‌المللی در دانشگاه تهران باید شرایط زیر را داشته باشد:

  • موضوع همایش بین‌المللی بوده و تعداد قابل توجهی شرکت کننده از سایر کشورها در آن حضور داشته باشند.
  • در برگزاری همایش، انجمن ها یا سازمان‌های خارجی مشارکت داشته باشند.
  • کنفرانس به صورت دو زبانه برگزار شود
  • حداقل ۲۰ درصد از اعضای کمیته علمی از استادان و صاحبنظران خارجی باشد.