تقاضای شرکت در برنامه اراسموس پلاس، ویژه اعضای هیئت علمی، دانشگاه وین، کشور اتریش، ۱۳۹۸/۰۸/۲۰

 • 0
 • نام*به فارسی
  1
 • نام خانوادگی*به فارسی
  2
 • سن*سال به صورت عددی
  3
 • جنسیت*
  آقا
  خانم
  4
 • پردیس/ دانشکده*
  5
 • گروه آموزشی/ بخش*
  6
 • شماره پرسنلی*به صورت عددی
  7
 • سنوات خدمت*سال به صورت عددی
  8
 • پایه*به صورت عددی
  9
 • مرتبه علمی*
  مربی
  استادیار
  دانشیار
  استاد
  استاد ممتاز
  10
 • وضعیت استخدامی*
  پیمانی
  رسمی آزمایشی
  رسمی
  11
 • تلفن همراه*به صورت عدد به همراه صفر اول
  12
 • رایانامه*
  13
 • در صورتی که تاکنون از طریق برنامه اراسموس پلاس اعزام شده‌اید درباره آن برنامه، تاریخ اعزام، کشور و دانشگاه مقصد توضیح دهید*
  14
 • در صورتی که در سه سال گذشته به مأموریت پژوهشی بلندمدت یا فرصت مطالعاتی اعزام شده‌اید درباره آن برنامه، تاریخ اعزام، کشور و دانشگاه مقصد توضیح دهید*
  15
 • مدارک مورد نیاز
  16
 • حکم پرسنلی*فایل خود را آپلود کنید آپلود
   17
  • رزومه*فایل خود را آپلود کنید آپلود
    18
   • تصویر پذیرش دانشگاه مقصد*فایل خود را آپلود کنید آپلود
     19